29 January 2015  
ย้ำศรัทธาผ่าน ‘อานาซีด’ บทเพลงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
2009-04-01 22:07:58
อับดุลรอมัน ไซละมุ
อารีเพ็ง เหย๊ะ
กลุ่มบูหงารายา


ตลอดระยะเวลา 5 ปีของสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักหรือกระแสรอง หรือแม้แต่สื่อทางเลือก ต่างก็ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยมองข้ามประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็น ‘อัตลักษณ์’ ที่สำคัญของคนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ในขณะที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เหล่านี้ถูกมองข้ามหรือลดความสำคัญลง แต่การเคลื่อนไหวโดยใช้อัตลักษณ์ อันเป็น ‘เกียรติภูมิ’ ที่น่าภาคภูมิใจของคนมลายูมุสลิมเพื่อสร้างสันติภาพ ท่ามกลางเสียงปืน ระเบิด และควันไฟแห่งความรุนแรง ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในนั้น คือการใช้บทเพลง “อานาซีด” (anasyid) ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะไม่ต่างจากเพลงสตริงและเพลงสากล และยังเป็นบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเอง เพราะในเนื้อเพลงนั้นจะเน้นในเรื่องของหลักคำสอนในศาสนาอิสลามมาใช้เพื่อเรียกร้องความดีงาม และแทรกเนื้อหาในการแสวงหาสันติภาพ

พูดถึงวงอานาซีด ในประเทศมาเลเซียมีวงอานาซีดที่ดังมากที่สุดและได้รับความนิยมตลอดกาลคือวง RAIHAN ที่เคยมาเปิดการแสดงสดในประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือแม้กระทั่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อมาขับกล่อมบทเพลงเพื่อการสรรเสริญในเดชานุภาพของอัลลอฮและศาสนทูตของพระองค์และสันติภาพ

ส่วนในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้อมูลคร่าวๆ ว่า ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการสร้างสรรค์บทเพลงอานาซีดเพื่อเติมเต็มในเรื่องการบันเทิงในแบบฉบับอิสลามอยู่หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนูรูลอีมาน ฟาตีฮะห์ ภายใต้สังกัดเทพาอิเล็คโทรนิคส์ และกลุ่มสามพี่น้องโต๊ะบานา
ซึ่งเคยออกอัลบัมภายใต้สังกัดเทพาอิเล็คโทรนิคส์แต่ปัจจุบันแยกมาทำเอง และกลุ่มอานาชีดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(มอ.ปัตตานี)

ส่วนวงที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดในวันนี้คือ กลุ่ม ฟิกคลิซ (FIKLIS) ซึ่งเป็นการรวมกันของกลุ่มภายใต้ชื่อกลุ่ม Kumpulan Anasyid โดยมีเยาวชนที่มีใจรักในการขับร้องบทเพลงอานาซีด มาสร้างสรรค์ผลงาน

FIKLIS เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2547 จากแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชนสามารถแสดงบทบาทของตนเองตามที่ถนัด และเพื่อความสามัคคีปรองดองในหมู่เยาวชน โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดนราธิวาส 3 ท่านคือ อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน อาจารย์อดุลอายิ ยูโน และ อาจารย์ลานา ซีโปสาแม อดีตผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการอานาซีดอย่างยาวนาน

รวมทั้งเคยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องบทเพลงอานาซีดมาหลายเวที ทั้งใหญ่และเล็กเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมวง
ศิลปะด้านความบันเทิงที่ยังถูกมองด้วยความสงสัยจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักศิลปะแขนงนี้ รวมทั้งผู้ไม่มีความรู้เรื่องสังคมมลายูมุสลิม คำถามที่น่าสนใจ คือ บทเพลง “อานาซีด”สร้างสันติภาพได้จริงหรือ?

‘อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน’ หนึ่งในผู้ก่อตั้งวง FIKLIS เปิดเผยว่า การก่อตั้งกลุ่ม FIKLIS หรือที่เรียกกันว่า “บทเพลงอานาซีดเพื่อสันติภาพ” ได้กำเนิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน โดยมี อาจารย์อดุลอายิ ยูโน และ อาจารย์ลานา ซีโปสาแมเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำความดี การนึกถึงพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮ ( ซ.บ. )

รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด ( ซ.ล. ) และเพื่อเป็นสื่อที่เผยแพร่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าอิสลามคือสันติ
“เรื่องของสันติภาพนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงศาสนาอิสลาม อิสลามนั้นมีความหมายว่า “สันติ” เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่แปลกว่าบทเพลงอานาซีดนั้นจะสร้างสันติภาพได้หรือไม่ ความหมายในบทเพลงนั้นเชิญชวนคนไปสู่อัลอิสลาม ก็คือเชิญไปสู่ความ “สันติ” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย” อาจารย์ฮูซีน กล่าว

ผู้ก่อตั้งวง FIKLIS ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางวงได้รับเชิญไปแสดงในหลายๆเวที ทั้งในพื้นที่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนต่างพื้นที่ก็มีจังหวัดพังงา และกรุงเทพ ในส่วนงบประมาณการบริหารจัดการของวงนั้นทางผู้ก่อตั้งกลุ่มออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

“ส่วนภาครัฐจะมีมุมมองอย่างไรต่อวงอนาซีดของเรานั้น ผมไม่ทราบ แต่ทางกลุ่มของพวกเราไม่มีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้น ทำด้วยความโปร่งใสไม่มีนัยยะแอบแฝงและมีเจตนาที่ดี” ผู้ก่อตั้งวงอานาซีดเพื่อสันติภาพให้คำตอบต่อคำถามเรื่องมุมมองของฝ่ายรัฐต่อวงอานาซีดของมุสลิม ที่มีหน้าที่ไม่ต่างกับการ ‘ด๊ะว๊ะห์’ หรือการเผยแพร่ศาสนา

เพราะการขับร้องเพลงอานาซีด คือการเผยแพร่คำสอน และหลักการทางศาสนาอิสลาม รวมทั้งการสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้า อาจารย์ฮูซีนได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าทางองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนควรส่งเสริมการทำกิจกรรมของกลุ่ม FIKLIS ให้ดำเนินต่อไปให้ประสบความสำเร็จ บทเพลงเพื่อสันติภาพอันนี้เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ ของความหลากหลายของคนในพื้นที่ และยังเป็นตัวช่วยให้สังคมเกิดสันติสุขได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
ทางด้าน ‘นายซัลมาน สีระโก’ นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี นักร้องนำวง FIKLIS กล่าวว่า บทเพลงอานาซีดเพื่อสันติภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชนที่ได้แสดงออกและแสดงความสามารถเฉพาะตัว อีกทั้งเป็นการทำความดีเพื่อสังคม

“ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ของ FIKLIS โดยที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ และในฐานะที่ตนเองเป็นนักศึกษาคนหนึ่งคิดว่าภาครัฐเองไม่ควรมองในแง่ลบ เพราะผมเองทำเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่”

นักร้องนำวง FIKLIS กล่าวทิ้งท้ายว่า สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม จึงคาดหวังว่าบทเพลงอานาซีดนี้จะเป็นสื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ เพราะบทเพลงอนาซีด คือการย้ำถึงศรัทธาของอิสลามมิกชน การเผยแพร่คำสอนผ่านบทเพลง และการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า คือการส่งเสริมให้คนได้ระลึกถึงศรัทธาของตน และการทำความดีเพื่อเอกองค์อัลลอฮ รวมทั้งการแสดงออกในวิถีทางของตน ให้คนศาสนิกแห่งศาสนาอื่นๆทำความเข้าใจ และเรียนรู้ความคิดความเชื่อที่ดีงามของชนมุสลิม

ทั้งหมดทั้งมวล คือการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านบทเพลงที่ชื่อว่า “อนาซีด”
 

Creative Commons License
Use of this licenses of the Creative Commons. Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Thailand

 

| Index | ภาษาไทย | Bahasa | العربية | About Us |
AMAN NEWS AGENCY © 2010 . All Rights Reserved. Site design by Bungaraya Design.
297/28 Aomthong. Hnongjik Road. Rusamilae Meang Pattani 94000
E-mail : info@amannews.org Tell/Fax : 0-7331-2291 Mobile : 08-9732-1987